HỘP THƯ GÓP Ý

Thân gửi đến Quý Khách Hàng,

Đi lên từ 01 doanh nghiệp nhỏ lẻ ban đầu lấy tâm niệm phục vụ khách hàng làm giá trị cốt lõi để tồn tại và phát triển. Hơn ai hết ban lãnh đạo của Zacoland hiểu khách thuê là người quan trọng nhất và là người quyết định sự sống còn của 01 công ty dịch vụ.

Chính vì vậy ban lãnh đạo Zacoland luôn đề cao tinh thần triết lý phục vụ khách hàng và luôn sẵn lòng lắng nghe những góp ý, phản ánh của khách hàng để ngày càng hoàn thiện dịch vụ .

Nếu quý khách đang có bất kỳ 01 điều gì cần góp ý vui lòng gửi theo Form bên dưới, trực tiếp người đứng đầu phụ trách hệ thống sẽ tiếp nhận và có phản ánh đến từng góp ý chân thành của quý khách.

Rất hi vọng nhận được nhiều đóng góp chân thành của quý khách.


Thay mặt ban lãnh đạo Zacoland,

Chân thành cám ơn những đóng góp ý nghĩa và giá trị của quý khách!