HỘP THƯ GÓP Ý

  • FORM GÓP Ý

    FORM GÓP Ý

    Ngày:20/05/2020 lúc 17:02PM

    Chào quý khách đã, đang và có thể sẽ là Cư dân thuộc hệ thống nhà cho thuê Zacoland vận hành và quản lý.Đi lên từ 01 doanh nghiệp nhỏ lẻ ban đầu lấy tâm niệm phục vụ khách hàng làm giá trị cốt lõi để tồn tại và phát triển. Hơn ai hết ban lãnh đạo của Zacoland hiểu khách thuê là người quan trọng nhất và là người quyết định sự sống còn của 01 công ty dịch vụ.Chính vì vậy ban lãnh đạo Zacoland luôn đề cao tinh thần triết lý phục vụ khách hàng và luôn...
    Xem tiếp